Ponudba
Pošlji povpraševanje

Izjava o varnosti z oceno tveganja je pisni dokument

Izjava o varnosti z oceno tveganja je nujen pisni dokument in obveza vsakega delodajalca, s katerim pisno oceni tveganja, kateremu se delavci izpostavljeni oz. bi bili lahko izpostavljeni pri svojem delu. Ne glede na vrsto dejavnosti ali službe, ki jo opravljate, vam mora delodajalec zagotoviti oceno tveganja, ki je različna od primera do primera, lahko je neznatna v primeru različnih lažjih pisarniških del ali pa visoka, ki se nanaša na težja dela, kjer je prisotno večje tveganje. V našem podjetju vam nudimo kakovostno oceno tveganja po ugodni ceni, obenem pa nudimo tudi izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za vse vaše zaposlene. Znanje in izkušnje vam zagotavljajo izjemno kakovost in natančnost, obenem pa vam bomo privarčevali veliko časa, ki ga boste lahko posvetili drugim stvarem, ki so enako pomembne za vodenje dejavnosti ali podjetja. V kolikor pride do sprememb podatkov na delovnem mestu je treba izjavo spremeniti in dopolniti, za kar poskrbimo mi, vi nam samo sporočite, do kakšne spremembe je prišlo.

poslovna ocena tveganja - primer

Izjava o varnosti z oceno tveganja je dolžnost vsakega delodajalca

Varnost in zdravje pri delu je pravica vsakega delavca, saj le tako lahko delo poteka kakovostno in nemoteno, zato je osnovno dolžnost in obveza delodajalca izjava o varnosti z oceno tveganja, kjer opredeli vsa tveganja, katerim so zaposleni lahko izpostavljeni: identifikacija nevarnosti, ugotovite, kateri od zaposlenih bi bil lahko izpostavljen tej nevarnosti, oceno tveganja, kjer mora delodajalec upoštevati verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter odločitev o tem ali je tveganje sprejemljivo Nujna stvar je tudi pisna odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje tveganja. Lep primer ocene tveganja za ljudi, ki delajo v skladiščih je, da se sprehodimo po skladišču in ugotovimo, kje bi lahko bilo delo nevarno za zdravje ali je možnost padajočih stvari s polic in podobnih težav v zvezi z delom. Kakovostna izjava o varnosti z oceno tveganja je nujen dokument, ki ga potrebuje vsak delodajalec. Delo lahko zaupate nam, mi pa vam bomo zaupanje vrnili s hitro in natančno izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Izjava o varnosti z oceno tveganja mora biti popravljena v kolikor pride do sprememb

V kolikor se v vašem podjetju oziroma na delovnem mestu zgodi, da obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni ali pa niso več ustrezni, se spremenijo podatki, s pomočjo katerih ste delali prejšnje ocenjevanje ali pa obstaja možnost za dopolnitev ocenjevanja je potrebno izjavo o varnosti z oceno tveganja dopolniti in popraviti. Izjava o varnosti z oceno tveganja mora vsebovati načrt za izvedbo predpisanih ukrepov, postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti oz. oceni tveganja ter opredelitev obveznosti odgovornih oseb, torej tako delodajalca kot tudi delavcam, za varnost in zdravje pri delu. S kakovostnimi ukrepi in primeri ocene tveganja bosta zadovoljna tako delodajalec, kot tudi delavec, delo bo potekalo kvalitetno in nemoteno, podjetje pa bo napredovalo in dosegalo željene rezultate. Mi smo pravi naslov za vas, saj nudimo oceno tveganja po ugodni ceni.

Izjava o varnosti z oceno tveganja: cena

Različni primeri ocene tveganja na delovnih mestih

Znotraj podjetja poznamo različne ocene tveganja in primere, odvisno od stopnje nevarnosti in tveganja pri delu. Določena pisarniška dela ne vsebujejo toliko tveganja, kot dela na višini ali z vnetljivi in nevarnimi snovmi, zato je pomembno, da vsako delovno mesto v podjetju ocenite ločeno. Poleg ocene tveganja v različnih primerih se v našem podjetju ukvarjamo tudi s poslovnim tveganjem, pod katerega spada obvladovanje tveganj v podjetju. Obvladovanje tveganj v podjetju je ključno za uspešno delovanje podjetij, v našem podjetju pa lahko dobite kakovostne nasvete, s katerimi se boste lažje soočali s poslovnim tveganjem in boste natanko znali opredeliti, za kako visoko tveganje gre. Obiščite nas in si zagotovite kakovostne storitve.

primeri ocen tveganja